Suomen endokrinologit jääneet paitsioon

STJ ry on saanut runsaasti palautetta kilpirauhaspotilailta eri puolilta Suomea. Syksyllä 2016 ilmeni, että suomalaiset endokrinologit ovat eurooppalaisen kilpirauhastutkimuksen ulkopuolella.

STJ ry huolestui ja teki kysymyksiä viidelle lääketie-teelliselle tiedekunnalle ja viidelle yliopistollisen keskus-sairaalan sairaanhoitopiirille. Kysymykset koskivat kilpirauhas-tutkimuksen tasoa vastaanottajan yksikössä, ja kysymykset saatekirjeineen ovat linkkinä kirjoituksen alla. Vastauksia määräaikaan mennessä tuli kaksi kappaletta, jotka julkaisemme myöhemmin.

Kaikille vastaanottajille lähetettiin seuraava sähköpostiviesti:

Arvoisat vastaanottajat!

Suomen Terveysjärjestö STJ ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää sairauksien ennaltaehkäisyä ja niiden tukihoitona näyttöön perustuvaa integratiivista terveydenhoitoa. STJ ry on huolissaan kilpirauhastutkimuksen tasosta Suomessa.

Suomalaisia endokrinologeja ei kutsuta kansainvälisiin kilpirauhaslääkäreiden kongresseihin. Tänä vuonna Euroopan kilpirauhaslääkäreiden järjestö European Thyroid Association (ETA) piti syyskuussa ison, nelipäiväisen vuosikongressin Kööpenhaminassa.

Vaikka kongressi oli toisessa Pohjoismaassa, Suomesta ei yhtäkään endokrinologia ollut kutsuttu luennoitsijaksi tai puheenjohtajaksi, eikä yksikään suomalainen endokrinologi pitänyt kongressissa posteria tai suullista esitystä.

http://www.eta2016.com/files/download/
programme_complete_1.pdf

ETA on arvostettu järjestö, ja Kööpenhaminassa oli luentoja ja muita esityksiä yhteensä 46 maasta. Suomesta ainoastaan Kilpirauhasliitto oli lähettänyt yhden sisätautilääkärin pitämään vaatimattoman posterin. Kilpirauhassairaudet ovat yleisiä, ja kilpirauhasen vajaatoiminta on kansantauti. STJ ry esittää kysymyksiä kilpirauhastutkimuksen tasosta. Herätteenä kysymyksille on tilanne kansainvälisissä kongresseissa, joissa suomalaisten endokrinologien poissaolo on huomiota herättävää.

Suomen Terveysjärjestö STJ ry toivoi vastauksia kysymyksiinsä kolmen viikon sisällä. Valitettavasti konkreettisia vastauksia kysymyksiin ei saatu.

Kohteliaasti, Merja Lindström pj, STJ ry

 

Linkit kysymyksiin:

Helsingin lääketieteellinen tiedekunta pdf
HUS sairaanhoitopiiri pdf
Tampereen yliopiston lääketieteen yksikkö pdf
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri pdf
Turun lääketieteellinen tiedekunta pdf
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pdf
Oulun lääketieteellinen tiedekunta pdf
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri pdf
Itä-Suomen yliopisto lääketieteen laitos (Kuopio) pdf
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri pdf

 
Takaisin ylös