Suomessa käydään ajoittain kiivasta keskustelua täydentävistä hoitomuodoista. Usein keskustelussa menevät sekaisin uskomukset ja faktat.

Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä perinteisiä hoitomuotoja on käytetty kautta ihmisen historian ympäri maailmaa. Silti näiden hoitojen käyttö aiheuttaa ristiriitaisia näkemyksiä erityisesti virallisessa terveydenhuollossa.

On ymmärrettävää, että jos ei ole tietoa hoitojen taustoista, niin se aiheuttaa ristiriitoja. Suomalaisessa terveydenhuollon koulutuksessa ei ole opetusta terveyttä edistävistä ja täydentävistä hoidoista, sen vuoksi ei ole myöskään yhtenäistä käytäntöä, miten näihin hoitoihin tulisi virallisesti suhtautua. Tämä on johtanut tilanteisiin, jossa terveydenhuollon ammattilaiset jopa kieltävät perinteisten hoitojen käytön, koska eivät tunne niitä.

Tämän seurauksena potilaat eivät enää halua tai uskalla kertoa käyttämistään hoidoista ja ravintolisistä terveydenhuollon ammattilaisille. Tällainen tilanne on kestämätön, eikä ole hyväksi kummallekaan osapuolelle. Tilanne on siinäkin mielessä kestämätön, että viralliset Käypä hoito -suositukset sisältävät ohjeita mm. joogasta, mindfulnessista ja useista ravintolisistä. Lisäksi EU on myöntänyt suurelle määrälle ravintolisiä viralliset terveysväittämät. Terveysväittämät pohjautuvat EU:n hyväksymiin tieteellisiin tutkimuksiin.

Suomen Terveysjärjestö on julkaissut oppaan, joka pyrkii antamaan vastauksia Suomessa ja Euroopassa yleisesti käytetyistä täydentävistä hoitomuodoista.

Oppaan avulla pyritään saamaan aikaan yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten näitä hoitoja voitaisiin parhaiten hyödyntää ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa kansalaisten ja koko yhteiskunnan hyväksi.

Oppaassa käydään läpi täydentävien hoitojen tilannetta Suomessa ja Euroopassa.

Oppaan Suomea koskevaa virallista aineistoa on kerätty mm. DUODECIMin, FIMEAn ja EVIRAn lähteistä sekä Käypä hoito -suosituksista.

Ravintolisien terveysväittämät on otettu EU-komission asetuksesta.

Lääketieteellisiä tutkimusviitteitä on otettu runsaasti mm. ja lääketieteen PubMed -tietokannasta.

Hoito/terapiaesittelyt ovat kunkin terapiajärjestön laatimia.

Oppaan eurooppalainen sisältö koostuu pääasiassa EUROCAM:in CAM 2020 -materiaalista.

Oppaan pääset lukemaan klikkaamalla kansikuvaa.

Merja Lindström, STJ ry pj

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät Hoidot Suomessa ja Euroopassa

HYVE CAM 2018 lataa esite

Vita Aktive

vita aktive

Suomen Terveysjärjestö STJ ry, info [at] stjry.fi p. 044  355 8540