Suomen Terveysjärjestö STJ ry:n Vuoden Ruusu luovutetaan vuosittain henkilölle, yhteisölle tai taholle, joka on omalla esimerkillään edistänyt kansalaisten hyvinvointia, asettunut puolustamaan heikomman osapuolen oikeuksia tai muulla tavalla toiminut esimerkillisesti kansalaisten hyväksi. Maassamme on paljon ihmisiä ja tahoja jotka tekevät arvokasta työtä kansalaisten hyväksi, mutta heitä ei huomioida riittävästi mediassa tai julkisuudessa. Vuoden
Ruusu on tarkoitettu nostamaan näitä henkilöitä tai tahoja kansalaisten tietoisuuteen.


Vuoden RUUSU 2018 saajat ovat Rokotteet ja vaiettu tieto -kirjan kirjoittajat,


Elina Hytönen ja Kirsi Lohtaja


Suomen Terveysjärjestö ry on myöntänyt Vuoden Ruusu 2018 -Rokotteet ja vaiettu tieto -kirjan kirjoittajille, Elina Hytöselle ja Kirsi Lohtajalle seuraavin perusteluin:


Elina Hytönen ja Kirsi Lohtaja ovat tarttuneet kirjassaan Rokotteet ja vaiettu tieto aiheeseen, joka on yhteiskunnassamme edelleen tabu. Rokotteet ja niiden turvallisuus herättävät yhä enemmän kysymyksiä, joihin on vaikea saada puolueettomia vastauksia.


Sanotaan, että rokotteet ovat hävittäneet maailmasta monia sairauksia, mutta mitä olemme saaneet tilalle? Lapset ja aikuiset sairastuvat epidemian tavoin neurologisiin ja muihin vakaviin sairauksiin, joille ei näytä löytyvän mitään järkevää selitystä. Ainoa yhteinen tekijä näille yllättäen alkaville oireille on usein rokote.


Rokotteet ja vaiettu tieto -kirja antaa kiihkotonta tietoa rokotteisiin liittyvistä tutkimuksista ja niissä saaduista tuloksista. Monet tutkimustulokset ovat hätkähdyttäviä ja aivan muuta mitä rokotevalmistajat ja viranomaiset antavat ymmärtää. Nämä tutkimustulokset eivät saa tilaa iltapäivälehtien lööpeissä tai muissa medioissa.


Kaikkien ihmisten, niin pienten lasten vanhempien kuin kenen tahansa rokotteita harkitsevien, tulee saada tietää rokotteiden sisältämistä aineista ja niiden mahdollisista haitoista.


Kirja Rokotteet ja vaiettu tieto tulee todelliseen tarpeeseen. Se on käytännönläheinen ja antaa ohjeita miten pitää toimia, jos harkitaan rokotteen ottamista.


Myöntämällä Vuoden Ruusu 2018 -palkinnon Elina Hytöselle ja Kirsi Lohtajalle, Suomen Terveysjärjestö STJ ry haluaa olla tukemassa avointa keskustelua rokotteiden todellisista hyödyistä ja haitoista.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät Hoidot Suomessa ja Euroopassa

HYVE CAM 2018 lataa esite

Vita Aktive

vita aktive

Suomen Terveysjärjestö STJ ry, info [at] stjry.fi p. 044  355 8540