STJ ry on huolissaan kilpirauhastutkimuksen tasosta Suomessa, koska  suomalaisia endokrinologeja ei kutsuta kansainvälisiin  kilpirauhaslääkäreiden kongresseihin luennoimaan. Tänä vuonna Euroopan kilpirauhaslääkäreiden järjestö European Thyroid Association (ETA) piti  syyskuussa ison, nelipäiväisen vuosikongressin Kööpenhaminassa.  Vaikka kongressi oli toisessa Pohjoismaassa, Suomesta ei yhtäkään ainutta  endokrinologia ollut kutsuttu luennoitsijaksi tai puheenjohtajaksi, eikä  yksikään suomalainen endokrinologi pitänyt kongressissa posteria tai  suullista esitystä.

 ETA on arvostettu järjestö, ja Kööpenhaminassa oli luentoja ja muita  esityksiä yhteensä 46 maasta. Suomesta ainoastaan Kilpirauhasliitto oli  lähettänyt yhden sisätautilääkärin pitämään vaatimattoman posterin. Kilpirauhassairaudet ovat yleisiä, ja kilpirauhasen  vajaatoiminta on kansantauti.  Suomalaisten endokrinologien poissaolo on  huomiota herättävää jo siitäkin syystä, että Suomessa on meneillään  kilpirauhasen hoidosta oppiriita, joka on jatkunut jo neljättä vuotta.  Kongressissa pidettiin useita luentoja, jotka käsittelivät Suomessa  riidanalisia aiheita. Nämä luennot olivat Kööpenhaminassa osa normaalia  tiedeyhteisön tiedonvaihtoa.

 Kansainvälisissä kongresseissa on säännönmukaisesti paljon luennoitsijoita  järjestäjämaasta ja naapurimaista. Näin oli myös ETA:n Kööpenhaminan  kongressissa: Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta oli useita luennoitsijoita  ja sessioiden puheenjohtajia, iso määrä suullisia esityksiä ja useita  isojen työryhmien postereita.

 Poikkeuksena oli Suomi: yhtäkään suomalaista endokrinologia ei ollut  kutsuttuna luennoitsijana ETA:n Kööpenhaminan kongressissa. Yhtäkään  suomalaista endokrinologia ei ollut kutsuttuna session puheenjohtajana.  Yksikään suomalainen endokrinologi ei pitänyt ETA:n kongressissa suullista  esitystä tai tuonut sinne posteria. Yhtäkään suomalaista endokrinologia ei  mainittu edes nimeltä missään.

 Jo hyvä tapa on, että naapurimaista kutsutaan luennoitsijoita ja  puheenjohtajia. Suomesta ei yksikään endokrinologi kelvannut, edes hyvän  tavan vuoksi. Tilanne on nolo ja suorastaan hävettävä.

 Kööpenhaminan ohjelma:

 http://www.eta2016.com/files/download/programme_complete_1.pdf

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät Hoidot Suomessa ja Euroopassa

HYVE CAM 2018 lataa esite

Vita Aktive

vita aktive

Suomen Terveysjärjestö STJ ry, info [at] stjry.fi p. 044  355 8540