Kilpirauhasasiassa oikeusasiamieheltä merkittävä päätös

alaisuudessa toimivan palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) toiminnasta. PALKO antoi toukokuussa 2015 Endokrinologiyhdistyksen pyynnöstä T3 lääkettä koskevan lausunnon. PALKO linjasi lausunnossaan, ettei kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito T3-lääkkeellä kuulu julkisesti rahoitettuihin hoitoihin. Potilasyhdistyksen hallituksen jäsen kanteli oikeusasiamiehelle PALKOn päätöksestä, ja oikeusasiamiehen päätös EOAK/5315/2016 on nyt luettavissa EOA:n verkkosivuilla:

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}
=ereoapaa&${BASE}=ereoapaa&${THWIDS}
=0.37/1516313377_21027&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

Oikeusasiamiehen mukaan PALKO on lausuntoa tehdessään syyllistynyt useisiin muotovirheisiin. Lausunnon tieteellinen haku suoritettiin puutteellisesti eikä asiantuntijoita otettu mukaan laatimaan tieteellistä pohjaa. Lausuntoa laatiessa ei kysytty yleistä mielipidettä eikä kuultu potilasjärjestöjä. Sosiaali- ja terveysministeriön oikeusasiamiehelle antamassa vastineessa väitetään asioita lainvastaisesti. PALKOn lausuntoa on julkisessa terveydenhuollossa sovellettu virheellisesti. Oikeusasiamies vaatii PALKOa ryhtymään päätöksen vaatimiin toimenpiteisiin ja raportoimaan oikeusasiamiehelle tekemistään toimenpiteistä. Oikeusasiamies kertoo myös jatkavansa PALKOn lausuntoon liittyvien jääviyksien tutkimista.

”Pidän tätä ongelmallisena, sillä PALKO ei lausuntoa valmistellessaan noudattanut suositusten valmistelussa käyttämäänsä prosessia, jossa otetaan huomioon PALKOlle terveydenhuoltolain 78 a §:n 1 momentissa asetetut velvoitteet suositusten antamisessa. Lausunnosta ei esimerkiksi kysytty yleistä mielipidettä PALKOn otakantaa.fi -palvelussa eikä kuultu potilasjärjestöjä.”

EOA Jääskeläisen kannanotto tarkoittaa sitä, että jos PALKO haluaa antaa suosituksia kilpirauhasen hoidosta, sen tulee käydä läpi samanlainen prosessi, kuin muidenkin hoitojen ja lääkitysten kohdalla. EOA moittii PALKOa tällaisen ”oikotien” keksimisestä ja toteaa, että näin ei voi toimia eikä PALKOn toiminta ole ollut PALKOa koskevan lainsäädännön mukainen.  

Oikeusasiamiehen päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että PALKOn rajoite T3 hoidoista ei enää ole pätevä. T3 hoidot ovat nyt myös julkisella sektorilla aivan normaaleja hoitoja, joita annetaan potilaan hoidon niin vaatiessa.

Yle ja Iltalehti uutisoivat PALKO asiasta 18.1.2018
Linjaus kilpirauhaspotilaiden hoidosta sai moitteet oikeusasiamieheltä – huonosti valmisteltu ja väärin tulkittu  https://yle.fi/uutiset/3-10028477

Kilpirauhasen hoidosta lihava riita - nyt oikeusasiamies vaatii oikaisua ministeriön alaisen neuvoston päätökseen http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201801182200676911_u0.shtml
 
Takaisin ylös