Mitä homeopatia on?
Homeopatia on yli 200 vuotta vanha hoitomuoto, jossa laimennetuilla lääkeaineilla hoidetaan erilaisia vaivoja oirekuvan mukaan. Nykypäivänä homeopatia on yksi täydentävistä hoitomuodoista (CAM/HYVE), mutta alkuaan se oli sen ajan vallitsevan lääkinnän korvaava oppi.

Homeopaattiset valmisteet luokitellaan Suomessa lääkeaineiksi. Ne valmistetaan lääketehtaissa, niiden jakelu kuuluu lääketukkukaupoille ja niiden valvonta Fimealle eli lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskukselle.

Nimi homeopatia tulee kreikan sanoista homoios=samanlainen ja pathos=tauti. Keskeistä homeopatiassa on nimensä mukaisesti samankaltaisuuden periaate ”similia similibus curantur” eli samanlainen parantaa samanlaisen, sekä lääkeaineiden potensointi laimennuksen ja ravistelun avulla.

Homeopatian historia
Saksalainen lääkäri Samuel Hahnemann (v. 1755-1843) oli pettynyt 1700-luvun lopun lääketieteen hoitoihin ja lääkkeiden voimakkaisiin haittavaikutuksiin. Tämän takia hän luopui lääkärin työstä ja paneutui kemiaan ja kirjallisiin tehtäviin.
Tehdessään käännöstyötä kiniinin parantavista vaikutuksista malariaan, hän oli tyytymätön englantilaisen professori Cullenin selitykseen kiniinin vaikutusmekanismista, joka perustui karvaaseen makuun. Lääkäri Hahnemann päätti tehdä itsellään lääkeainekokeilun ottamalla kiniiniä kuuriluontoisesti. Kokeilun aikana hän huomasi, että kiniini aiheutti terveellä henkilöllä samankaltaisia, mutta lievempiä ja lyhytkestoisempia oireita, kuin malaria aiheuttaa. Hahnemann kiinnostui tästä ilmiöstä ja jatkoi lääkeainekokeiluita itsellään ja perheenjäsenillään, kunnes aloitettiin laajemmat, systemaattiset lääkeainekokeilut, jotka jatkuvat vielä tänäkin päivänä. Vuonna 1810 julkaistiin ensimmäiset homeopatian periaatteet kirjassa Organon der rationellen Heilkunst (Rationaalisen parantamisen työkalu). Sittemmin on julkaistu laajasti erilaisia lääkeaineoppaita (Materia medica) ja oirehakemistoja (Repertory), joiden avulla voidaan löytää hoidettavan oireisiin sopivat homeopaattiset lääkeaineet.
Homeopaattisten lääkkeiden valmistus
Potensoitavat lääkeaineet ovat luonnollisia aineita kasvi-, eläin- ja kivikunnasta, mutta tämän lisäksi homeopaattisia lääkkeitä voidaan valmistaa muista lääkkeistä ja rokotteista.

Halutusta aineesta tehdään ensin kantauute, joka laimennetaan ottamalla yksi osa uutetta ja lisäämällä siihen yhdeksän tai 99 tai 999, jne. osaa vettä tai alkoholia, jonka jälkeen valmistetta ravistellaan voimakkaasti. Alun perin ravistelu tehtiin käsin ja sitä noudatetaan edelleen, mutta nykyään ravistelu voidaan tehdä myös koneellisesti. Laimennokset merkitään valmisteisiin latinan sanoista tulevilla kirjaimilla, joista D (decem) on 1:10 laimennus ja C (centum) 1:100 laimennus.

Homeopaattisia valmisteita on saatavana nestemäisinä vesi/alkoholiliuoksina, laktoositabletteina ja sokerihelminä sekä ulkoiseen käyttöön voiteina ja geeleinä. Tabletit ja helmet imeskellään tai laitetaan kielen alle ja nesteet otetaan vesitilkassa ja pidetään hetki suussa ennen nielemistä, koska aineet imeytyvät tehokkaimmin limakalvolta.

Homeopaattisten lääkkeiden käyttö
Yleisimmin käytetyt potenssit ovat D6, D12, D30 ja D200 sekä C6, C12, C30 ja C200. Mitä korkeampi potenssi, sitä syvempi ja pitkäaikaisempi vaikutus sillä on.

Yleisohjeena voidaan sanoa, että D6 ja D12 potensseja annostellaan päivittäin, D30 potenssia 2-3 kertaa viikossa ja D200 potenssia kerran viikossa. Matalilla potensseilla hoidetaan yleensä akuutteja ja fyysisiä vaivoja ja korkeilla potensseilla pitkään jatkuneita, kroonisia vaivoja sekä psyykkisiä vaivoja. Poikkeuksia näihin annosteluihin on kuitenkin paljon, koska hoito on aina yksilöllistä ja moniin eri oireisiin perustuvaa. Homeopatia soveltuu itsehoitona hyvin lievien akuuttien ja fyysisten vaivojen hoitoon. Kroonisten vaivojen yhteydessä kannattaa kuitenkin hakeutua koulutetun homeopaatin vastaanotolle.

Homeopatia on säilynyt yli 200 vuotta suosittuna ihmisten ja eläinten hoitomuotona. Euroopassa yli 50 000:lla lääkärillä on homeopaatin koulutus ja EU:n alueella yli miljoona ihmistä käyttää homeopatiaa säännöllisesti. Ranskassa homeopatia on suosituin täydentävä (CAM/HYVE) hoitomuoto, mutta homeopatiaa käytetään paljon myös Saksassa, Italiassa, Sveitsissä, Belgiassa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa. Ison-Britannian hovissa homeopatia on ollut käytössä yli 150 vuotta ja kuningatar Elisabeth II on myös Lontoon homeopaattisen sairaalan, Royal London Homeopathic Hospital, tukija.

Lähdeviitteet

Dr.Reckeweg. 2019. How are Homeopathic medicines made in Germany? Viitattu 28.11.2019.
https://www.youtube.com/watch?v=HHK_zA55OgI (Video, miten Reckewegin homeopaattiset valmisteet tehdään Saksassa)

Kokkonen, J. 2011. Asiantuntija perustelee: Homeopatia vai lääketiede? Viitattu 28.11.2019.
https://www.studio55.fi/terveys/article/asiantuntija-perustelee-homeopatia-vai-koululaaketiede/124262

Koski, S. 2014. Homeopaattiset valmisteet lääkevalvonnassa. Viitattu 26.11.2019.
https://sic.fimea.fi/3_2014/homeopaattiset
_valmisteet_laakevalvonnassa

Lindström, M. 2010. Homeopaattinen lääkintä. 3. uudistettu painos. Pori. Porin Luontaislääkintäkeskus.

Saano, V. 2016. Homeopatia alkuaan ja nykyisin. Viitattu 26.11.2019. https://sic.fimea.fi/arkisto/2016/3_2016/
luonto-ja-laake/homeopatia-alkuaan-ja-nykyisin

Stam, C.; Bonnet, M.S. & van Haselen, R.A. 2001. The efficacy and safety of a ho. meopathic gel in the treatment of acute low back pain: a multi-centre, randomised, double-blind comparative clinical trial. Viitattu 28.11.2019.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11212085

Ullman, D. 2014. The Royal Medicine: Monarchs’ Longtime Love for Homeopathy. Viitattu 28.11.2019.
https://englishhistoryauthors.blogspot.com/
2014/01/the-royal-medicine-monarchs-longtime.html

WHO. 2009. Safety issues in the preparation of homeopathic medicines. Viitattu 28.11.2019.
https://www.who.int/medicines/
areas/traditional/Homeopathy.pdf

Takaisin ylös
Yleisimmin käytetyt potenssit ovat D6, D12, D30 ja D200 sekä C6, C12, C30 ja C200. Mitä korkeampi potenssi, sitä syvempi ja pitkäaikaisempi vaikutus sillä on.